Công ty TNHH Thiết bị Tân Phát Sài Gòn cung cấp 150 phuy dầu thủy lực cho Công ty TNHH Giày Hồng Phúc

Công ty TNHH Thiết bị Tân Phát Sài Gòn cung cấp 150 phuy dầu thủy lực Hydraulic AW 68 cho dây chuyền ép giầy của Công ty TNHH Giày Hồng Phúc.

Dầu thủy lực Hydraulic AW 68 được pha chế đặc biệt để sử dụng cho các hệ thống thủy lực áp suất cao di động và tĩnh tại.

img_20161123_133103

Danh mục sản phẩm
×
Menu