Dự án

  • 18664418_1592282114124265_8412803650940965012_n
  • Tân Phát Sài Gòn cung cấp 180 phuy dầu tuốc bin Regal R&O 46 cho thủy điện Bá Thước

  • img_20160818_151058
  • Công ty TNHH Thiết bị Tân Phát Sài Gòn cung cấp 150 phuy dầu thủy lực cho Công ty TNHH Giày Hồng Phúc

  • Danh mục sản phẩm
    ×
    Menu